19 מוצרים
  N And D Professional Mini Sponge Buffer 180/220
  אן אנד די מיני באפר - 180x220
  אן אנד די
  ₪12.00
  Staleks Ringlike disposable file for pedicure disc PODODISC STALEKS PRO ? 240 grit (50 pc)
  Staleks Ringlike disposable file for pedicure disc PODODISC STALEKS PRO ? 240 grit (50 pc)
  סטאלקס
  ₪35.00
  Staleks Ringlike disposable file for pedicure disc PODODISC STALEKS PRO 180 grit (50 pc)
  Staleks Ringlike disposable file for pedicure disc PODODISC STALEKS PRO 180 grit (50 pc)
  סטאלקס
  ₪35.00
  Staleks Ringlike disposable file for pedicure disc PODODISC STALEKS PRO 100 grit (50 pc)
  Staleks Ringlike disposable file for pedicure disc PODODISC STALEKS PRO 100 grit (50 pc)
  סטאלקס
  ₪35.00
  Staleks Pedicure disc umbrella PODODISC M and set of ringlike disposable file 180 grit 5 pc (20 mm)
  Staleks Pedicure disc umbrella PODODISC M and set of ringlike disposable file 180 grit 5 pc (20 mm)
  סטאלקס
  ₪82.00
  Staleks Pedicure disc PODODISC STALEKS PRO L and set of disposable file 180 grit 5 pc (25 mm)
  Staleks Pedicure disc PODODISC STALEKS PRO L and set of disposable file 180 grit 5 pc (25 mm)
  סטאלקס
  ₪70.00
  Staleks Pedicure disc PODODISC STALEKS PRO M and set of disposable file 180 grit 5 pc (20 mm)
  Staleks Pedicure disc PODODISC STALEKS PRO M and set of disposable file 180 grit 5 pc (20 mm)
  סטאלקס
  ₪70.00
  Staleks Pedicure disc PODODISC STALEKS PRO S and set of disposable file 180 grit 5 pc (15 mm)
  Staleks Pedicure disc PODODISC STALEKS PRO S and set of disposable file 180 grit 5 pc (15 mm)
  סטאלקס
  ₪70.00
  Staleks Disposable papmAm files for straight nail file EXPERT 22 240 grit (50 pcs)
  Staleks Disposable papmAm files for straight nail file EXPERT 22 240 grit (50 pcs)
  סטאלקס
  ₪47.00
  Staleks Disposable papmAm files for straight nail file EXPERT 22 180 grit (50 pcs)
  Staleks Disposable papmAm files for straight nail file EXPERT 22 180 grit (50 pcs)
  סטאלקס
  ₪47.00
  Staleks Disposable papmAm files for straight nail file EXPERT 22 150 grit (50 pcs)
  Staleks Disposable papmAm files for straight nail file EXPERT 22 150 grit (50 pcs)
  סטאלקס
  ₪47.00
  Staleks Disposable papmAm files for straight nail file EXPERT 22 100 grit (50 pcs)
  Staleks Disposable papmAm files for straight nail file EXPERT 22 100 grit (50 pcs)
  סטאלקס
  ₪47.00
  N And D Professional Sponge Buffer 120/220
  אן אנד די באפר - 100x220
  אן אנד די
  ₪20.00
  N And D Professional Washable Nail File 180/220
  אן אנד די פצירה - 180x220
  אן אנד די
  ₪12.00
  N And D Professional Washable Nail File 150/150
  אן אנד די פצירה - 150x150
  אן אנד די
  ₪12.00
  N And D Professional Washable Nail File 100/100
  אן אנד די פצירה - 100x100
  אן אנד די
  ₪12.00
  N And D Professional Washable Nail File 180/180
  אן אנד די פצירה - 180x180
  אן אנד די
  ₪12.00
  Young Nails Blue File 100/100
  Young Nails Blue File 100/100
  יאנג ניילס
  ₪15.00
  Young Nails Zebra File 150/150
  Young Nails Zebra File 150/150
  יאנג ניילס
  ₪15.00