VENALISA הוא המותג המוביל בתעשיית לק ג’ל ציפורניים אשר נוצר בשנת 2013.
  לק ג׳ל ונליסה בעלת פורמולה ייחודית מתקדמת המאופיינת בפיגמנט ברמה גבוהה.
  159 products
  ונליסה צבעי לק ג'ל VIP3 - יופילי
  701 702 703 704 +56
  VenaLisa Gel Nail Polish - VIP 3
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 714 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  Venalisa Nail Tips 100 pcs
  ונליסה
  ₪35.00
  Venalisa Liner Gel White
  ונליסה
  ₪29.00
  ונליסה מזוודה VIP2 - יופילי
  Venalisa VIP 2 Complete Set - 60 Shades
  ונליסה
  ₪1,050.00
  ונליסה לק ג'ל 75 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 729 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 719 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 47 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 46 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 449 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 423 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 951 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 921 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 920 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 919 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 909 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 908 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 89 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 744 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 743 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 742 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 727 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 724 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 712 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 707 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 705 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 704 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 70 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 58 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 51 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 50 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 49 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 46 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 458 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 450 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 45 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 420 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 740 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00
  ונליסה לק ג'ל 952 7.5 מ"ל
  ונליסה
  ₪25.00